ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ / BARDAHLΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GF_gr
LOGO_01

BARDAHL OCTANE BOOSTER

Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης. Η απόδοση του κινητήρα βελτιώνεται και υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη καύση. Δεν περιέχει μόλυβδο.

BARDAHL Fuel Treatment (EGR)

Διατηρεί το σύστημα καύσης καθαρό. Μειώνει επιζήμια ιζήματα και αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα καυσίμου. Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα και την οικονομία καυσίμου.

BARDAHL Fuel Injector Cleaner

Ειδικά σχεδιασμένο για το συνεργείο και για προσωπική χρήση. Καθαρίζει όλο το σύστημα ψεκασμού, κάνει τις κρύες εκκινήσεις ευκολότερες, αποκαθιστά τις επιδόσεις του κινητήρα και μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων.

BARDAHL CONCETRATED FUEL INJECTOR CLEANER

Περιέχει ένα μίγμα διαλυτών ώστε να καθαρίζει τις σωληνώσεις από όπου κυκλοφορεί το καύσιμο, την αντλία, το injection και τον θάλαμο καύσης.

BSF / OB

Ειδικό συμπυκνωμένο πρόσθετο σχεδιασμένο για να ενισχύσει την απόδοση των καυσίμων αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications