AQUAFILTERS

AQ-AxUCx-W Coupling

Coupling QC.

Product Description

AQ-A4UC4-W – Coupling 1/4″ QC tubing x 1/4″ QC tubing.
AQ-A5UC4-W – Coupling 3/8″ QC tubing x 1/4″ QC tubing.
AQ-A5UC5-W – Coupling 3/8″ QC tubing x 3/8″ QC tubing.