ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ENI LUBRICANTS / ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

GF_gr
ENI LUBRICANTS

ENI DEXRON III

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης υγρό αuτόματων κιβωτίων ταχυτήτων για χρήση σε αuτόματες μεταδόσεις κίνησης, καθώς κι άλλες εφαρμογές ATF. Εγκεκριμένο σύμφωνα με DEXRON III (Η). Καλύτερη αλλαγή ταχυτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την DEXRON II

ENI ROTRA ATF II D

Ειδικό λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτείται υψηλός δείκτης ιξώδους σε χαμηλές θερμοκρασίες και σταθερότητα σε μηχανικά φορτία.

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ – ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ

GF_gr
ENI LUBRICANTS

ENI ANTIFREEZE SPEZIAL

Το Eni Antifreeze Spezial είναι ένα συμπυκνωμένο ψυκτικό κινητήρα αμινών, φωσφορικών και νιτρωδών, με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

ENI ANTIFREEZE PLUS

Το Eni Antifreeze Plus είναι ένα ψυκτικό κινητήρα χωρίς αμινοφωσφορικά και νιτρώδη και συμπυκνωμένο με βάση την αιθυλενική γλυκόλη.

ENI ANTIFREEZE EXTRA

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό , κατάλληλο για όλους τους τύπους εμπορικών και επιβατικών οχημάτων καθώς και φορτηγών λεωφορείων ! Προσφέρει μέγιστη αντιψυκτική και αντιθερμική προστασία.

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

GF_gr
ENI LUBRICANTS

ENI BRAKE FLUID DOT 4

Το υγρό φρένων Eni DOT 4 είναι ένα υδραυλικό υδραυλικό φρένο υψηλής απόδοσης για χρήση σε δισκόφρενα ή τύμπανα, συστήματα ABS και συμπλέκτη.

ΕΙΔΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ

GF_gr
ENI LUBRICANTS

ENI CHF

Ειδικό υγρό, για χρήση όπου απαιτείται Υδραυλικό Υγρό Κεντρικών Συστημάτων, σε επιβατικά και φορτηγά.

8PPAD1252100 2629285 AD1000214 2SGAD1150402 2620093 AD1000213 1A32599022A 2621181 2SGAD1150401 2SGAD1164902 2629284 2620062 1A25653212 2620006 2620069 2649479 1A25647548 2629292 1A14897000 1A25653214 2SGAD1213801 1A25647549 3EAAD1388800 1A33599063A 2629291 1A21599380A AD1000002 1A33899010 2629290 2620096 1A51810010B 262009801 2629289 7254046 8PPAE1048701 2620075 1A25653103 2620143 2622513 AD1000595 AD1000122 2620092 8PPAD1249501 AD1000231 2620137 2629288 2620139 AD1000698 2620089 1A51540028A 2622387 1A25647648 2620007 AD1000843 AD1000003 2621012 1A25652326 1A25643303 1A31899010 2620138 1A51510028A 1A42693008APH AD1000230 2620031 2629397 1A25653203 1A25647644 1A33891014B 2620026 2620009 2620091 2620011 2620097 2620087 AD1000123 8PPAD1340900 2SGAD1214402 2620039 1A25647647 1A25653204 1A31899011 1A25653201 1A31590063 AD1000227 1A25653205 2620032 2621014 6MMAD1416105 2620013 2SGAD1214401 8PPAD1150501 8PPAD1309900 1A25647886 1A25647894 1A25647890 1A25647892 AM0497100 1A25647888 1A25647889 1A51590026 3EAAD1150302 8PPAD1396500 2SGAD1164901 2SGAD1213802 1A0010051 8PPAM0231400 8PPAM0231500 1A31597414 1A64519002A 1A64519007 8PPAM0412901 1A31899002A AM0318101 8PPAM0514801 8PPAM0514901 AM0512601 AM0512501 AD1001057 AM0602101 2353600 AG8113801 3783100 2463600 2629293 1A25647846 AD1000692 5PMAG8156507 1A33810040G 2629287 2622094E 2622094 2622095E 2622095 2622096E 2622096 2626635 2625555 2625556 2625557 2625558 2626431 2626489 2626571 2626629 2625880 2625871 2626211 2625881 2625883 2626435 2625887 2625587 2626381 2626195 2625678 2626188 2626459 2626233 2626236 2626384 2626304 2626424 2626445 2625699 2626436 2626788-000-440 2626426 2625828 2625827 2625700 2626328 2626458 2625867 2626601 2626504 2626637 2626734-000-440 2626437 2626114 2626343 2625878 2626359 2626191 2625694 2626344 2626110 2626222 2626454 2625822 2626455 2627153-000-440 2626491 2625713 2626301 2626226 2626622 2626293 2625873 2625683 2626124 2626171 2626570 2626326 2625718 2626385 2626106 2626519 2626377 2626394 2626205 2626427 2626172 2625877 2625835 2625691 2625572 2625687 2625634 2626264 2626494 2626311 2626277 2626443 2625907 2626223 2625882 2626291 2625906 2626157 2625897

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications