ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ

ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΙΟΝΤΑ / ΦΙΛΤΡΑ / ΕΛΑΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

CJC_Logo_Company_below_grey_text
Alfa_Laval
09
filters for every application
7
10_filters_racor

Ένας διαχωριστής λαδιού/νερού (OWS) είναι ένα κομμάτι του εξοπλισμού ειδικά για τη ναυτιλία ή ναυτιλιακή βιομηχανία. Χρησιμοποιείται για να διαχωρίζει τα μείγματα λαδιού και νερού στα ξεχωριστά συστατικά τους. Αυτή η ενότητα ασχολείται αποκλειστικά με διαχωριστές λαδιού/νερού πάνω σε θαλάσσια σκάφη. Βρίσκονται επί των πλοίων όπου χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν το πετρέλαιο από τα λάδια απόβλητα όπως το ύδωρ υδροσυλλεκτών πριν από την εκροή των αποβλήτων στο περιβάλλον. Αυτές οι απορρίψεις λυμάτων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Marpol 73/78

Τα ύδατα συλλογής είναι σχεδόν αναπόφευκτο προϊόν των εργασιών του πλοίου. Πετρέλαιο διαρρέει από τη λειτουργία των μηχανημάτων, όπως οι γεννήτριες ντίζελ, συμπιεστές αέρα, και η κύρια μηχανή πρόωσης. Τα σύγχρονα συστήματα OWS διαθέτουν συναγερμούς και αυτόματες διατάξεις κλεισίματος που ενεργοποιούνται όταν η περιεκτικότητα των λυμάτων σε αποθέματα πετρελαίου υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο. Η Γενική Φίλτρων προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανταλλακτικών φίλτρων συγχώνευσης και στοιχείων φίλτρου συμβατών με τους μεγαλύτερους διαχωριστές ύδατος υδροσυλλεκτών παγκοσμίως.

RWO – Τεχνολογίες νερού Veolia – Alfa Laval – Διαχωριστής GEA Westfalia – Διαχωριστές νερού Blohm & Voss – TURBULO-MPB – TAIKO – HEISHIN – JOWA

01
02
nig
08
taiko-logo
WK55/3 WK57 WK59x WK6001 WK6002 WK6003 WK6004 WK6008 WK6011 WK6012 WK6013 WK6015 WK6021 WK611/6 WK612 WK612/2 WK612/3 WK612/4 WK612/5 WK612/6 WK613 WK613/1 WK614/10 WK614/11 WK614/13 WK614/17 WK614/19 WK614/24x WK614/26x WK614/30 WK614/34 WK614/36x WK614/41 WK614/44 WK614/45 WK614/46 WK614/47 WK614/48 WK614/8 WK614/9 WK618 WK618/1 WK66 WK67x WK68/1x WK68/4 WK68/83 WK69 WK69/1 WK69/2 WK7002 WK710 WK711 WK711/1 WK712/2 WK712/3 WK712/5 WK712/6 WK713 WK715/1 WK116 WK716/2x WK718/2 WK718/7 WK719/6 WK720 WK720/1 WK720/2x WK720/3 WK720/4 WK720/5 WK720/6 WK722/1 WK723 WK723(10) WK723/1 WK723/3 WK723/5 WK723/6 WK724 WK724/3 WK724/4 WK725 WK726 WK726/2 WK726/3 WK727 WK728 WK730/1 WK730/2x WK730/3 WK730/5 WK731 WK731(10) WK733 WK735/1 WK76 WK76/2 WK78 WK79 WK8001 WK8003x WK8014  WK8015 WK8016x WK8018x WK8019 WK8020 WK8021 WK8022x WK8028z WK8029 WK8034 WK8038 WK8039 WK8052Z WK8100 WK8102 WK8104 WK8105 WK8106 WK8107 WK8108 WK8109  WK811/86 WK8110 WK8111 WK8112 WK8113 WK8114 WK8115 WK8116 WK8117 WK8118 WK8119 WK812 WK8120 WK8121 WK8122 WK8123 WK8124 WK8125 WK8126 WK8127 WK8128 WK8129  WK8130 WK8131 WK8132 WK8133 WK8134 WK8135 WK8136 WK8137 WK8138 WK8139 WK8140 WK8141 WK8142 WK8143 WK8144 WK8145 WK8146 WK8147 WK8148 WK8149 WK815x WK815/2 WK815/80 WK8150 WK8151 WK8152 WK8153 WK8154 WK8155 WK8156 WK8157 WK8158 WK8159 WK8160 WK8161 WK8162 WK8163 WK8164 WK8165 WK8166 WK8167 WK8168 WK8169 WK817/3x  WK8170 WK8171 WK8172 WK8173 WK8179 WK818/1 WK818/80 WK8184 WK8185 WK8187 WK8188 WK8189 WK8190 WK8191 WK8192 WK8193 WK8194 WK82 WK820 WK820/1 WK820/2x WK820/5  WK820/7 WK820/8 WK820/9 WK821 WK822/1 WK822/2 WK822/3 WK822/4 WK823 WK823/1 WK823/2 WK823/3x WK824/1 WK824/2 WK824/3 WK828 WK829 WK829/1x WK829/2 WK829/3

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications