ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ / ΦΙΛΤΡΑ / AQUAFILTERS / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

01
02
03
04
05
06

 ΦΙΛΤΡΑ ΙZHΜΑΤΩΝ

aqua_GF_gr

AQUAFILTERS AIPRO

Ενσωματωμένο φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος, το οποίο απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση NPT 1/4 «.

AQUAFILTERS AIPRO-QC

Ενσωματωμένο φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος, το οποίο απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση QC 1/4 «.

AQUAFILTERS AIPRO-xM-AQ Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος In-line

Ενσωματωμένο φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος, το οποίο απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση NPT 1/4 «.

AQUAFILTERS AIPRO-CL

Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος σε σειρά σε καθαρό περίβλημα. Κασέτα απομακρύνει τα ιζήματα όπως άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση NPT 1/4 «.

AQUAFILTERS AIPRO-1M-CL-AB Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος In-line

Βακτηριοστατική, σε φυσίγγια φίλτρο ιζήματος σε καθαρό περίβλημα. Κασέτα απομακρύνει τα ιζήματα όπως άμμος, λάσπη..

AQUAFILTERS AIPRO-1M-TW

Φίλτρο φίλτρων ιζήματος σε σειρά TWIST, ο οποίος απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά.

AQUAFILTERS AIPRO-xM-QM φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος In-line

Ενσωματωμένο φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος, το οποίο απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση 1/4 «QM (QUICK CONNECTOR MALE).

AQUAFILTERS AIPRO-1M-CL σε φυσικό φυσίγγιο ιζημάτων

Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος σε σειρά σε καθαρό περίβλημα. Κασέτα απομακρύνει τα ιζήματα όπως άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά.

AQUAFILTERS AIPRO5-AQ Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος In-line

Φυσίγγιο φίλτρου ιζήματος, το οποίο απομακρύνει ιζήματα όπως άμμο, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά. Διατίθεται με σύνδεση NPT 1/4 «.

AQUAFILTERS FCPS5-BL-AB Φίλτρο ιζημάτων νερού

Το Aquafilter προσφέρει φίλτρο ιζημάτων FCPS5-BL-AB με φυσίγγιο ενεργού άνθρακα (Block Activated Carbon) κατάλληλο για POU (σημεία χρήσης) και POE (σημεία εισόδου).

AQUAFILTERS TLCHF-FP UF In-line μεμβράνη νερού

Μεμβράνη UF 2,5 «x 12» σε λευκό περίβλημα – 1/4 «NPT.Αφαιρεί τα ιζήματα έως 0,02 μm, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων βακτηρίων και ιών.

AQUAFILTERS TLCHF-TW UF εν σειρά μεμβράνη νερού

Μεμβράνη UF 2,5 «x 12» σε λευκό περίβλημα σε σειρά – τύπος TWIST. Αφαιρεί τα ιζήματα έως 0,02 μm, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων βακτηρίων και ιών.

1
2
3
4
5
6
7
RP55139715 RP65139715 RP75139715 RX55249516 RX65259516 RX75259516 RX55139415 RX65139415 RX75139415 RX-AFRO3-AQ SX75155 EG14CWAQ-4 EG14WWAQ-4 FHPLW14-NPT-D FHPLW38-NPT-D FHPLWW14-NPT-D FHPLWW38-NPT-D FHPL14-NPT-D FHPL38-NPT-D FHPL12-BSP-D FHPL34-BSP-D FHPL1-BSP-D FHPLN38-NPT-D FHPLN1-BSP-D FHPR5-12 FHPR5-34 FHPR5-1 FHPR5-12-WB FHPR5-34-WB FHPR5-1-WB FHPR12-B-AQ FHPR34-B-AQ FHPR1-B-AQ FHPRN12 FHPRN34 FHPRN1 FHPR12-B1-AQ FHPR34-B1-AQ R1-B1-AQ FHPRN12-B1-AQ FHPRN34-B1-AQ FHPRN1-B1-AQ FHPR12-HP1 FHPR34-HP1 FHPR1-HP1 FHPR12-3S FHPR34-3S FHPR1-3S FHPR12-3_R FHPR34-3_R FHPR1-3_R FHPR34-3_R-AB FHPR1-3_R-AB FHPR12-3VS FHPR34-3VS FHPR1-3VS FHPR12-3V_R FHPR34-3V_R FHPR1-3V_R FHPR34-3V_R-AB FHPR1-3V_R-AB FHBP FHPR-L FHPRC-L FH10B1_M FH10B1-WB FH10B1-B-WB FH20B1_L FH20B1-WB FH20B1-B-WB FHHOT12-HPR-S FHHOT34-HPR-S FHHOT1-HPR-S FHMC12FF FHMC34FF FHMB12 FHMB34 FHMB1 FHMB12_X FHMB34_X FHMB1_X YT-25W FH2000_K FC2001_S FHCTF FHCTF2 FP2-W-K1 FP3-2 FP3-K1 FP3-HJ-K1 EXCITO-WAVE EXCITO-ST EXCITO-B EXCITO-CL FHPLCL14-D-TWIN FHPLCL12-D-TWIN FHPLCL34-D-TWIN FHPLCL14-D-TRIPLE FHPLCL12-D-TRIPLE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications