ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ambsoil_icon
GF_gr

AMSOIL DIESEL ALL-IN-ONE ADDITIVE

Το AMSOIL Diesel All-In-One (ADB) συνδυάζει την ανώτερη απορρυπαντικότητα και τη βελτιωμένη λιπαντικότητα του AMSOIL Diesel Injector Clean…

AMSOIL DIESEL CETANE BOOST ADDITIVE

Το AMSOIL Diesel Cetane Boost (ACB) αυξάνει τον αριθμό κετανίων του πετρελαίου μέχρι οκτώ βαθμούς για μέγιστη ιπποδύναμη, αυξημένη οικονομία…

AMSOIL DIESEL INJECTOR CLEAN ADDITIVE

Το AMSOIL Diesel Injector Clean (ADF / ADFP) απομακρύνει τις καταστροφικές αποθέσεις από τα μπεκ ψεκασμού καυσίμου ντίζελ για την αποκατάσταση της ιπποδύναμης και τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου.

AMSOIL DOMINATOR OCTANE BOOST ADDITIVE

Μεγιστοποιεί την ισχύ και βελτιώνει την απόδοση σε όλους τους δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες βενζίνης. Αυξάνει το οκτάνιο έως 4 αριθμούς.

AMSOIL GASOLINE STABILIZER ADDITIVE

Βοηθά στη διατήρηση του καυσίμου φρέσκου μέχρι και 12 μήνες. Αντιμετωπίζει την οξείδωση για να αποτρέψει το σχηματισμό βερνικιού και λάσπης…

AMSOIL QUICK SHOT FUEL ADDITIVE

Εξαιρετικό πρόσθετο καυσίμου που έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει πλήρως και να αποκαθιστά την κορυφαία απόδοση των συστημάτων καύσης μικρών κινητήρων…

AMSOIL UPPER CYLINDER LUBRICANT ADDITIVE

Η κορυφή του κινητήρα σας λιπαίνεται αραιά και είναι επιρρεπής στην ανάπτυξη αποθέσεων απόδοσης. Είναι επίσης πολύ επιρρεπής στη διάβρωση…

AMSOIL ΡΙ PERFORMANCE IMPROVER ADDITIVE

Το AMSOIL P.i. διαθέτει πρόσθετα που επιτίθενται στις πιο κοινές μορφές εναπόθεσης κινητήρων και περιορίζουν τα αποτελέσματά τους.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications