ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ…

Για να αλλάξετε τα λάδια του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει να κάνετε μία καλή προετοιμασία. Πριν ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή, σας τονίζουμε ότι το χρώμα του λαδιού δε θα σας δώσει καμία πληροφορία σχετικά με την αλλοίωσή του.
Πριν ξεκινήστε τη διαδικασία θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση της εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλλαγή λαδιού μπορεί να είναι απλή διαδικασία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περίπλοκη και να χρειάζεστε ειδικά εργαλεία. Τι ποσότητα θα χρειαστούμε για μια αλλαγή;

Καθοριστικό ρόλο παίζει το μέγεθος του αυτοκινήτου. Για ένα απλό ΙΧ χρειάζεται 3 έως 7 λίτρα, αλλά αν το αυτοκίνητο σας έχει ξηρό κάρτερ μπορεί να χρειάζεστε 10 έως 12 λίτρα ή ακόμα περισσότερα. Μπορείτε να ανατρέξετε και στο εγχειρίδιο χρήστη του αυτοκινήτου όπου αναφέρετε ο όγκος λαδιού ή ακόμα καλύτερα να ενημερωθείτε από τον τεχνικό σας. Ακόμα, το φίλτρο λαδιού θα πρέπει να αλλαχτεί ταυτόχρονα, επομένως η ποσότητα του λαδιού θα αυξηθεί ελάχιστα όταν ανανεώνετε ταυτόχρονα το φίλτρο λαδιού.Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το λάδι του κινητήρα σας είναι πολύ σημαντικό μέρος του κινητήρα σας.

• 1ο Βήμα : Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε να κάνετε την αλλαγή λαδιού. Έχετε ξαναλλάξει λάδι μόνος σας ξανά; Ξέρετε πού στραγγίζετε το λάδι;

• 2ο Βήμα : Θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα εργαλεία για να ανοίξετε τη βίδα αποστράγγισης και το εργαλείο για το φίλτρο λαδιού. Στα πιο καινούργια αυτοκίνητα υπάρχουν ηλεκτρονικοί δείκτες, οι οποίοι πρέπει να επανατοποθετηθούν.

• 3ο Βήμα: Ο τεχνικός σας, λόγω της εμπειρίας του, είναι εκπαιδευμένος να πραγματοποιεί την αλλαγή λαδιού σε διαφορετικά αυτοκίνητα. Ανάλογα με το έτος, το μοντέλο και τη μάρκα του οχήματός σας, τα εργαλεία που χρειάζονται και ο τρόπος διεξαγωγής μπορεί να αλλάξει. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις αλλαγές λαδιού, σας συνιστούμε να ζητήσετε από τον μηχανικό σας μια προσωπική εκπαίδευση ή να τον αναθέσετε.

• 4ο Βήμα: Ποικίλουν οι τρόποι αλλαγής του λαδιού. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να στραγγίξετε το λάδι μέσω ειδικού πώματος του δοχείου λαδιού. Στα αυτοκίνητα με ξηρό κάρτερ το λάδι αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δεξαμενή λαδιού και αντλείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα πίσω στον κινητήρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο απλή διαδικασία να αλλάζετε το λάδι χρησιμοποιώντας, απορροφητήρα λαδιού, όπως μία ηλεκτρική σκούπα. Το λάδι αναρροφάται από ένα σωλήνα, ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στον σωλήνα όπου μετράται ο δείκτης στάθμης λαδιού. Πώς αποστραγγίζετε το λάδι από το αυτοκίνητο; / Πώς να «ξεπλύνετε» το λάδι κινητήρα;Για να αποφύγετε τη βρωμιά και τη σκόνη που εισέρχονται στον κινητήρα, είναι προτιμότερο να αναρροφήσετε το λάδι από το σωλήνα λαδιού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα παραμείνει μικρή ποσότητα λαδιού στο δοχείο. Με την αποστράγγιση του λαδιού μέσω του πώματος, ελαχιστοποιούνται τα υπολείμματα λαδιού που θα παραμείνουν στο δοχείο.

Ο ασφαλέστερο και ευκολότερος τρόπος είναι σίγουρα να αναρροφήσετε το λάδι.Θα χρειαστείτε αρκετός χρόνος για να το αποστραγγίσετε από το πώμα του δοχείο λαδιού. Μπορεί να υπάρχουν μερικά εξαρτήματα που πρέπει να αφαιρέσετε πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο δοχείο του λαδιού, διαδικασία, για την οποία χρειάζεται επίσης λίγο χρόνο παραπάνω. Το να απομακρύνετε το λάδι μέσω του σωλήνα στάθμης λαδιού είναι σίγουρα ο πιο γρήγορος τρόπος.
Πώς να αλλάξετε το φίλτρο λαδιού;Αρχικά, αυτό εξαρτάται από την κατάσταση του αυτοκινήτου σας και τις οδηγικές σας συνήθειες. Επειδή μέσα στο φίλτρο υπάρχει ακόμα λάδι και σωματίδια φθοράς, σας συνιστούμε να αλλάξετε το φίλτρο λαδιού ταυτόχρονα με το λάδι κινητήρα.Ακόμα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ποιότητα του φίλτρου λαδιού. Μην παίρνετε ρίσκο χρησιμοποιώντας μη εγκεκριμένα εξαρτήματα για τον κινητήρα σας.

Πριν αλλάξετε το περιεχόμενο πρέπει να βγάλετε το κάλυμμα. Το φίλτρο λαδιού μπορεί να μπει απευθείας στο μπλοκ του κινητήρα ή κοντά στον κινητήρα. Υπάρχουν βιδωτά φίλτρα ή κυλινδρικά χάρτινα φίλτρα που βρίσκονται σε ειδική θήκη.
Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον μηχανικό σας για αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες ή να τον αφήσετε να κάνει την αλλαγή λαδιού αυτός.