ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΡΧΙΚΗ / BLOG / ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τον έλεγχο του λαδιού κινητήρα. Είναι μία εύκολη διαδικασία, αλλά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά αν δε γίνει σωστά, γι’ αυτό πριν από οποιοδήποτε μεγάλο ταξίδι πρέπει να ελέγχετε το λάδι κινητήρα. Σε περίπτωση χρήσης του αυτοκινήτου για επαγγελματικούς λόγους, σας συνιστούμε να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού καθημερινά.

Ο έλεγχος του λαδιού στο αυτοκίνητο είναι αρκετά εύκολος.

Συνιστούμε να ελέγχετε τη στάθμη λαδιού το πρωί όταν ο κινητήρας είναι κρύος και το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού βρίσκεται στο δοχείο του. Το δοχείο λαδιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του κινητήρα και αποτελεί το ρεζερβουάρ για το λάδι του κινητήρα. Για τον έλεγχο θα χρειαστείτε ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτες, ένα δοχείο λαδιού και ένα χωνί. Επίσης συνιστούμε να φοράτε γάντια μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε μόνο το συνιστώμενο λάδι για τον κινητήρα σας. Βρείτε το σωστό λιπαντικό TOTAL QUARTZ για τον κινητήρα σας στο http://www.total.gr/el/automotive-lubricants/discover-our-products-el/products-cars-el/total-quartz.html

Πώς να ελέγξετε το λάδι στο αυτοκίνητο σας:

  • Βήμα 1: Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας σε επίπεδο οδόστρωμα και σβήστε τη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι είναι κρύα.
  • Βήμα 2: Σηκώστε το καπό και ασφαλίστε το.
  • Βήμα 3: Εντοπίστε τη ράβδο μέτρησης: είναι συνήθως ένα χρώμα που ξεχωρίζει (συχνά κίτρινο, κόκκινο ή λευκό). Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, ελέγξτε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου.
  • Βήμα 4: Ελέγξτε το λάδι κινητήρα με μια πετσέτα, βγάλτε τη ράβδο μέτρησης, καθαρίστε τη και ελέγξτε το υψηλότερο και χαμηλότερο σημάδι στην άκρη της ράβδου.

Πώς να ελέγξετε το επίπεδο λαδιού του κινητήρα: Βυθίστε την ράβδο μέτρησης ξανά στο λάδι μέσα στο δοχείο, τραβήξτε την έξω και ελέγξτε το λάδι. Εάν το επίπεδο λαδιού του κινητήρα σας είναι κάτω από το χαμηλότερο σημάδι, θα πρέπει να προσθέσετε. Μη γεμίζετε μέχρι το μέγιστο επίπεδο.

Ακόμα κι αν το λάδι είναι μαύρο, μπορεί ακόμα να προσφέρει την απαιτούμενη ποιότητα & απόδοση.

Πώς να συμπληρώσετε το λάδι σας:

  • Αφαιρέστε το καπάκι πλήρωσης λαδιού, που βρίσκεται κανονικά στην πάνω πλευρά του κινητήρα. Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας.
  • Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό χωνί. Εάν δεν μπορείτε, γυρίστε τον περιέκτη ανάποδα.
  • Ρίξτε την απαραίτητη ποσότητα λαδιού.
  • Βάλτε ξανά το πώμα.
  • Ελέγξτε πάλι το επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι είναι κάτω από το μέγιστο επίπεδο. Η υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον καταλύτη. Ξεκινήστε με μια μικρή ποσότητα και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι το λάδι φτάσει στο απαραίτητο επίπεδο.

πηγή: total.gr

MS-6108 MS-6168C MS-6224 MS-6285 MS-6108C MS-6169 MS-6224C MS-6286 MS-6109 MS-6170 MS-6225 MS-6287 MS-6109C MS-6171 MS-6227 MS-6288 MS-6111 MS-6172 MS-6229 MS-6289 MS-6112 MS-6173 MS-6231 MS-6290 MS-6113 MS-6174 MS-6232 MS-6291 MS-6114 MS-6175 MS-6233 MS-6293 MS-6115 MS-6176 MS-6234 MS-6294 MS-6118 MS-6179 MS-6235 MS-6295 MS-6118C MS-6179C MS-6237 MS-6295C MS-6119 MS-6180 MS-6237C MS-6296 MS-6120 MS-6181 MS-6238 MS-6296C MS-6120C MS-6181C MS-6239 MS-6297C MS-6121 MS-6182C MS-6240 MS-6298 MS-6122 MS-6183 MS-6241 MS-6299 MS-6123 MS-6183C MS-6242 MS-6299C MS-6124 MS-6184 MS-6243 MS-6300 MS-6126  -6185 MS-6244 MS-6302 MS-6130 MS-6186 MS-6245 MS-6303 MS-6131 MS-6187 MS-6246 MS-6303C MS-6132 MS-6188 MS-6247 MS-6304 MS-6133 MS-6189 MS-6248 MS-6304C MS-6133C MS-6190 MS-6249 MS-6305 MS-6139 MS-6190C MS-6249C MS-6305C MS-6140 MS-6191 MS-6250 MS-6306 MS-6141 MS-6192 MS-6250C MS-6307 MS-6141C MS-6193 MS-6251 MS-6308C MS-MS-6108 MS-6168C MS-6224 MS-6285 MS-6108C MS-6169 MS-6224C MS-6286 MS-6109 MS-6170 MS-6225 MS-6287 MS-6109C MS-6171 MS-6227 MS-6288 MS-6111 MS-6172 MS-6229 MS-6289 MS-6112 MS-6173 MS-6231 MS-6290 MS-6113 MS-6174 MS-6232 MS-6291 MS-6114 MS-6175 MS-6233 MS-6293 MS-6115 MS-6176 MS-6234 MS-6294 MS-6118 MS-6179 MS-6235 MS-6295 MS-6118C MS-6179C MS-6237 MS-6295C MS-6119 MS-6180 MS-6237C MS-6296 MS-6120 MS-6181 MS-6238 MS-6296C MS-6120C MS-6181C MS-6239 MS-6297C MS-6121 MS-6182C MS-6240 MS-6298 MS-6122 MS-6183 MS-6241 MS-6299 MS-6123 MS-6183C MS-6242 MS-6299C MS-6124 MS-6184 MS-6243 MS-6300 MS-6126  -6185 MS-6244 MS-6302 MS-6130 MS-6186 MS-6245 MS-6303 MS-6131 MS-6187 MS-6246 MS-6303C MS-6132 MS-6188 MS-6247 MS-6304 MS-6133 MS-6189 MS-6248 MS-6304C MS-6133C MS-6190 MS-6249 MS-6305 MS-6139 MS-6190C MS-6249C MS-6305C MS-6140 MS-6191 MS-6250 MS-6306 MS-6141 MS-6192 MS-6250C MS-6307 MS-6141C MS-6193 MS-6251 MS-6308C MS-6142 MS-6194 MS-6252 MS-6309 MS-6144 MS-6195 MS-6253 MS-6310 MS-6145 MS-6197 MS-6254 MS-6311 MS-6146 MS-6199 MS-6255 MS-6312 MS-6147 MS-6201 MS-6256 MS-6313 MS-6314 MS-6367 MS-6418 MS-6477 MS-6315 MS-6368 MS-6419C MS-6478 MS-6316 MS-6369 MS-6420 MS-6478C MS-6317 MS-6369C MS-6421 MS-6479 MS-6318 MS-6370 MS-6423 MS-6480 MS-6320 MS-6371 MS-6424 MS-6481 MS-6321 MS-6372 MS-6425 MS-6482 MS-6322C MS-6374 MS-6427 MS-6483 MS-6323 MS-6375 MS-6428C MS-6485 MS-6323C MS-6375C MS-6430 MS-6486 MS-6325 MS-6376 MS-6431 MS-6487 MS-6326 MS-6377 MS-6432 MS-6487C MS-6327 MS-6378 MS-6433 MS-6488 MS-6328 MS-6379C MS-6433C

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications
filters for every applications